LINDA KULTUURI- JA VABAHARIDUSSELTS

27.03.2018 asutati Linda Kultuuri- ja vabaharidusselts MTÜ

Registrikood:80548781

Juriidiline aadress: Kalda 1, Kobela alevik, Antsla vald Võrumaa 66407

Arveldusarve nr: 

EE444204278608284807

Mittetulundusühingu eesmärk ja missioon on:

  • kohaliku kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja säilitamine 
  • kohaliku kultuurielu arendamine
  • kultuuriürituste korraldamine
  • elukestva õppega seotud koolituste, kursuste, õpikodade, seminaride, infopäevade korraldamine