Loodi mittetulundusühing

04/04/2018 Lindakultuur 0

27.03.2018 asutati mittetulundusühing Linda Kultuuri- ja vabaharidusselts.  Mittetulundusühingu eesmärk ja missioon on: kohaliku kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja säilitamine  kohaliku kultuurielu arendamine kultuuriürituste korraldamine elukestva õppega […]