Loodi mittetulundusühing

27.03.2018 asutati mittetulundusühing Linda Kultuuri- ja vabaharidusselts. 

Mittetulundusühingu eesmärk ja missioon on:

  • kohaliku kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja säilitamine 
  • kohaliku kultuurielu arendamine
  • kultuuriürituste korraldamine
  • elukestva õppega seotud koolituste, kursuste, õpipäevade, seminaride, infopäevade korraldamine

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*